تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-106
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-106

سه شنبه 10 دی 1392 12:55 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ،هور- و - هورجین در گویش بختیاری  یکی نیستند.
 در گویش بختیاری  هر دو به یک مفهوم اشاره نمیکنند.
هور جین بزرگتر است.
 آنچه که در فارسی به آن "خورجین "گفته میشود
در گویش بختیاری به آن "هور" میگویند ونه هورجین.
توضیح این گونه اشتباهاتِ متداول در بسیاری از واژه های دیگر فارسی وبختیاری
 که از لحاظ لغوی شبیه به هم اند اما مفهومی متفاوت دارند را
 در ضرب المثل شماره - 90- نیز آورده ام.

در آغاز اصل ماجرا ویا به عبارت ساده تر
 فلسفه وداستان ِکوتاهِ یک ضرب المثل را
وسپس ضرب المثل را
که بر آمده از همان داستان کوتاه است را جهتِ روشن شدنِ
 کامل ِضرب المثل می آورم.
   تا  خواننده (بختیاری وغیر بختیاری)- بازمینه - وبا ذهنی باز -
 آمادگی پذیرش ِ مفهوم صحیح ِضرب المثل را داشته باشد:

یک زن پیش از کوچ کردن باید مواد غذایی و سایر ملزومات را
که در طول کوچ یک ماهه(از 24 تا 32 روز)
-و آن هم سالی دو بار- پیش می آیدرا آماده کرده باشد.

زن بینوایی نتوانست هیچ نوع مواد خوراکی را برای خود و
فرزندانش- از فرط فقر- بدست آورد.
از طرفی  نجابت و شان ِ او اجازه نمیداد که از
 کسی چیزی به قرض ویا ... بگیرد.
پس "هور" خود را انباشته از" کاه" کرد- آنچنان که هر کس ببیند
نیندیشد که این زن "نیازمند" است.
در طول سفر هر زنی که اورا میدید حسادت میکرد
والبته زن از حقیقت ماجرا آگاه بود- ودر دلش می گفت:


هور سوهر- مِنِت خومه کشت بیرینت مردمه
hure sohr menet khome kosht birinet mardome
هورِ قرمزرنگ - درونت خودم را کشت  بیرونت  دیگران را.


میدانیم که از چراغهای راهنمای اتومبیلها گرفته تا نوشته های هشداردهنده و...
را به منظور "جلب توجه"معمولا با رنگ قرمزبه تصویر میکشند.
گوینده اولیه ضرب المثل
با آوردن ِ واژه "سوهر"- زیرکانه شنونده را به سمت حرارت و
خون( درد ِدلِ زن =خین به دِل) ونیز همچنین به مفهوم "جلبِ توجه"(برای زنهای دیگر)
 کشانده است
به عبارت ساده تر :گوینده - تنها دریک جمله - سه مفهوم را آگاهانه  گنجانده است.
اولی: مفهوم اصلی  ِ خودِ ضربالمثل-
 دومی:استفاده از رنگ ِ دقیق برای جلب ِ توجه زنهای دیگر
وسومین:دردِ دل زنِ یاد شده که متبادر کننده
همان واژه ایست که تنها درچارچوب گویش بختیاری قابل انتقال است(خین به دل).
وبه شیوا سخن اگر این ضرب المثل را به زبانی دیگر ببریم (ترجمه کنیم)
 اثر ِ خود را از دست میدهد.

  درحقیقت :
به گونه ایی زیرکانه تر -احساس را آنچنان به شنونده انتقال داده- که خودِ شنونده
 متوجه  حضورِ احساس نمیشود در حالیکه آن احساس را در آن لحظه دریافت کرده است . 
 - و این نمونه ایست از یک شاهکارِ ادبی از پیشینیان این دیار.
- ظرافتی که هرگز به چَشم نمی آید.


داد از آن مَست که با مردم هُشیار چه کرد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: bakhtiarian proverbs ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 دی 1392 02:51 ب.ظ