تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-105
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-105

یکشنبه 8 دی 1392 11:48 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، ضرب المثل های لری ، bakhtiarian proverbs ، proverbs bakhtiyari ، ضرب المثل لری ،


داد به شهر بیداد به شهر
dad be shahr bidad  be shahr

متاسفانه این ضرب المثل را منتشر کنندگان به صورتی "دیگرگون"
وبه دور ازمفهوم واقعی خود- به دگردیسی ِکامل کشانده اند
و لازم میدانم که در اینجا آنرا به همان صورتِ اصیل اش -
درست همانگونه که در کوه بیان میشود - برگردانم.

تا پیش از بوجود آمدن آنچه که به نام "دادگاه "میشناسیم
   یا همان دادگستری- ساختار عدالتی در ایران وجود داشت که یکی از هفت دیوان
را تشکیل میداد- دیوان"بلدیه" که همان "شهرداری" امروزی است -
دیوان"احصائیه" که همان "ثبت احوال" امروزی است
و....-اما نام قدیمی تر از دادگستری "عدالت خانه "است
(رجوع به عوامل بوجود آورنده انقلاب مشروطه)
 ونامِ قدیمیتر از "عدالت خانه" -"عدلیه" است.
"عدلیه" نیز یکی از هفت دیوان است.
پیش از عدلیه نیز در گذشته های دورتری  قبل از اسلام -
در ایران زمین ساختار عدالت به مفهوم واقعی کلمه ودر نهایت توجه شاهان
بوده است- در تاریخ میخوانیم که-وُلدَت فی زَمَن المَلک العادل-
اشاره ایست به میلاد پیامبر که از زبان مورخ اینچنین است:
متولد شدم در زمان ِ سلطانی دادگستر(عادل).
با کنار هم نهادن قرائن تاریخی به روشنی معلوم میشود که پیامبر  در دوران ِ
(انوشه روان :انوشه =جاوید- روان در فارسی= روح در عربی )یا همان انوشیروانِ عادل
به دنیا آمده است.
همین جمله به ما اثبات میکند که انوشیروان عادل چگونه شاهی بوده است.
حتما آن طناب را که انوشیروان از قصر خود آویزان کرده بود تا هرکس-
 در هر زمان از شبانه روز-
 به دادخواهی بیاید میتواند این طناب را بکشد وحتی شاه را هم از خواب بیدار کند -را
 در منابع گوناگون و به صورتهای گوناگون شنیده اید.
تاریخ هفدهم ربیع الاول سال عام الفیل نیزبا سال سلطنت انوشیروان مطابقت دارد.
آنچه که در بالا گفته شد وبا توجه به دست نخوردگی ِنژاد وفرهنگِ بختیاری
ونیز ضرب المثل یاد شده -
 معنای ِ دقیق ضرب المثل را پیش ِ روی ما می گذارد.

واما صورتِ درهم ریخته وناشی از شتابزدگی مولفی که این ضربالمثل را
به چاپ رسانده-صفحه 351(دقیقا عین ِ عبارت):

 داد به شرع بیداد هم به شرع
ودر معنی آورده است :داد وبیدادهر دو درشرع (معنا دارد)

ضمن اینکه تلفظِ حرفِ"ع" که از مَخرج ِ حلق ادا میشود و ویژه اعراب است و
ابدا در قاموس ِگویش ِبختیاری نمی گنجد -
متاسفانه در قسمت معنی نیز مولف محترم راه دیگری را رفته است
و ضرب المثلی که میرفت تا بخش ِدیگری از
 دست نخوردگی ِ فرهنگ بختیاری را نشان دهد
به ضرب ِ شتابزدگی مولف که گویی 3دقیقه قبل از زلزله آنرا به تفسیر آورده
- را تباه شده می بینیم.

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: bakhtiarian proverbs ،
آخرین ویرایش: شنبه 5 بهمن 1392 01:21 ق.ظ