تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - پتی
bakhtiarian proverbs