تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - با تشکر ازجناب: اسکندر آذرخش - از ایذه
bakhtiarian proverbs