تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری- هیرده بینه، درشت وِل کن.
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری- هیرده بینه، درشت وِل کن.

جمعه 15 اسفند 1393 06:57 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، ضربالمثل های بختیاریها ، Ancient proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ،


دِز اسدخان بهداروند در پانزده کیلومتری بالای شهرستان لالی قرار دارد.
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان در بازسازی ونگهداری
 این قلعه تاریخی اقدامی انجام نمی دهد.

فعالیت مــــســئولین ِ روستای ما از نظر نوع، کیفیت، کمیت، رنگ، بو ، مزه، اندازه و.... بر چند قسم میباشد.


دسته اول) مــــســئولینِ وظیفه شناس
این دسته از مــــســئولینِ وظیفه خود را خوب شناخته و آن را به جِد پیگیری نموده و انجام میدهند.
مثلا به ما فوق خود بسیار احترام نموده و
 دستورات وی را مو به مو انجام داده
و از مافوق خود به درستی تعریف و تمجید نموده و  وی را راضــــــــــــــــــــــی مـی دارند.

دسته دوم) مـــســئولینِ گرسنه
این دسته از مـــســئولینِ انسانهای بسیار زحمت کشی هستند. این دسته هرگز از تلاش باز نمی ایستند.

دسته سوم) مــــســئولینِ کـــــــنــنــده
این دسته از مـــــدیــــران، مـــــــــدیـــرانی کــــــنــنــده کار بوده
هر کاری که به دستشان رسیده وتوانایی انجام آن را داشته باشند، می کـــــــنــنــد
لازم به توضیح است چون این مـــســئولین افرادی کـــــــنــنــده و مــرد عـــمل میباشند,
هرچه دم دست ایشان نباشید بهتر است.
به جهت اینکه برای عمل وعملیاتی نمودن طرح ها، به میدانی وسیع نیاز دارند))

دسته چهارم) مــــســئولینِ پــــر کار
این دسته از مــــســـئــولین چون مدام در حال فعالیت وجنب وجوش هستند،
در دست و پای سایر مـــســئولین گیر کرده و کار خاصی از دستشان بر نمی آید!
و مدام همچون چرغ عصاری به دور خود مــــــــــی چرخند.

دسته پنجم) مــــســئولینِ بیکار
این دسته از مـــســئولین به دلیل اینکه دسته ی قبلی در دست و پای آنان گیر کرده اند,
توانایی فعالیت نداشته و به خور و خواب  و .... مشغول هستند.

دسته ششم) مــــســئــولـــینِ مــــســئــولــیـت پذیر
اینگونه مــــســئــولـــین معمولا مــــســئــولـــیــت تمامی اعمال خود و حتی زیردستانشان را به عهده گرفته و
در صورت ارتکاب اشتباه یا سهل انگاری از جانب خود یا زیردستان خود، حداقل عذرخواهی کرده و
در اکثر مواقع از سِمَت خود اســــــــتــعــفا مــــیـــکـــنـند!
(لازم به توضیح است نسل اینگونه از مــــســئــولـــینِ به دلیل
مــــســئــولـــیـت پذیری و اســــــــتــعــفا ی بیش از حد تقریبا منقرض شده است)

دسته هفتم) مــــســئــولـــین بی مــــســئــولـــیـــت
این دسته از مــــســئــولـــین تمام مــــســئــولـــیت های خود را، به برخی از نواحی بدن خود واگذار کرده و
معمولا ارباب رجوع ، کارمندان و غیره را به همان شخص فوق الذکر حواله داده و
اصطلاحا روی ایشان " دایورت "می کنند!   و خود به امور مهمتر رسیدگی میکنند!!
لازم به توضیح است، دسته هفتم به شدت در حال رشد و جایگزینی، بجای دسته ششم می باشند.

دسته هشتم) مــــســئولینِ گلِ گلاب
این دسته از مــــســئولین همه چــیــزشان درست و بیست است!
واصولا در زندگی هیچ گـــــناه و حتی کار اشتباهی انجام نداده و
حتی به انجام اشتباه نیز نیاندیشیده اند، ضمن آنکه صادقانه وبروشنی
اعتراف می کنند که: هیچ کار اشتباهی در زندگی انجام نداده اند.
   برخی
مسیولین، کاملا بزرگوارانه: خویشتن را درون این دسته قرار می دهند(*1)


دسته نهم) مــــســئولینِ کم کار
این دسته از مــــســئولین چون به "دِ شارژ" کامل نزدیک شده اند و
مدام با پیغام " لو باطری" مواجه میشوند، روی  "استند بای " قرار داشته و
از بیم اینکه کلا خاموش شوند، معمولا فعالیت خاصی انجام نمیدهند.

دسته دهم)مسئولین مسئولیت ناپذیر
این دسته مانند اسفندیار در شاهنامه شکست ناپذیر و رویین تن اند.
 افزون بر شکست ناپذیری:
مسئولیت نیز نمی پذیرند(دو گانه سوز).(*2)
پا نویس ها
.............................................................................................

(*1) و(*2): این دو گونه به طرز عجیبی توجه ما را به خود جلب کرده اند.
-  حفریات باستانشناسی وگمانه زنی ها نشان از آن دارد که این دو گونه در اصل یکی هستند.

-  کارشناسان معتقد اند که چای خوردن این دو دسته از مدیران ومسئولین، آنهم در پشت میز،
یکی از منابع سرشار،  برای گسترش روحیه نشاط در جامعه می باشد.

-  به گفته برخی دانشمندان، این دو دسته توانایی ویژه ایی در ندیدن یک " کوه" یا " دِز" را در خود دارند،
دیگر توانمند ی های این دو دسته، همچنان در پرده و نامکشوف مانده است.

-  یافته های دیگر حاکی از آن است که:
ضرب المثل بختیاری" هیرده بینه درشت وِل کن " از تهاجمات فرهنگی بیگانگان بوده،
لذا این ضرب المثل را نیز می توان نادیده گرفت.
بنابراین همچنان باید به موضوعاتی مانند نمایشگاه جاجیم شناسی
نمایشگاه ساخت سبد از نی، نمایشگاه حصیر بافی ودیگر موضوعاتی از این قبیل پرداخت.
همچنین" کبکی که سرش را زیربرف نموده بود"، نیز شایعه ایی بیش نیست.

- آگاهان محلی اذعان می دارند که : " پناه بر سیگار "


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 12 فروردین 1394 11:10 ب.ظ