تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - با سپاس از :جناب علی حسین بخشی
bakhtiarian proverbs