تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - باسپاس از: جناب حسین خدری میرکاید
bakhtiarian proverbs