تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - با سپاس از جناب خرم سعیدی- ضرب المثل بختیاری
bakhtiarian proverbs