تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - 001
bakhtiarian proverbs