تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ...................
bakhtiarian proverbs