تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل های بختیاری- با تشکر از:خسرو کیارسی
bakhtiarian proverbs