تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل های بختیاری-166
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل های بختیاری-166

چهارشنبه 23 بهمن 1392 01:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، مثل بختیاریها ، زبانزدهای بختیاریها ، ancient proverb ، زبانزد بختیاریها ، ضرب المثل بختیاریها ، ضربالمثلهای بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ، مثل های بختیاریها ، ضرب المثلهای بختیاریها ، ضربالمثل بختیاریها ، زبانزدهای بختیاری ، ضرب المثل های بختیاریها ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ،

وقت ِ گل و آستاره خاله کُجه دیاره  وقته شیون وزاری خاله بیو وادیاری
vaghte golo astare khale koje diyare-
vaghte shivan o zari khale biyaw vadiyari


فرستنده ضرب المثل  هیچ نام وآدرسی را در کامنت خود قید نکرده است
وجایزه اش نزد ما مانده است(بدهکاریم).
اما واژه "خاله "به نظر نمیرسد که به گویش بختیاری باشد وما واژه "بُتی" را داریم
از طرفی مفهوم ضربالمثل با کار اکتری که درفرهنگ بختیاری از "بتی" سراغ داریم مطابقت ندارد
واین تنهامیتواند با کاراکتر"کیچی" مطابقت داشته باشد(نظریه دو پیرمرد که از دو طایفه متفاوت اند).

هر دو پیرمرد نه این ضربالمثل را مردود اعلام کردند ونه آنرا تایید کردند
لذ ا پیشنهاد دادند که این ضرب المثل تنهامیتواند  اینگونه باشد:


وخته خَردِن وچاله کیچی کُیه دیاره  وخته شیون وزاری رین کیچینه بیارین
ویا:

وخته شادی وگاله کیچی کُیه دیاره  وخته شیون وزاری کیچی بیو وادیاریاز دیگرهم تبارانم میخواهم که از شخص سالمندی که حتما در خانه دارید پرسیده ونظر خود را اعلام کنند.
تا اصالت ضرب المثل تثبیت شود

وجود واژه" کُجه" در ضربالمثل ارسالی به ما میفهماند که  به احتمال قریب به یقین گوینده ضرب المثل "بابادی" است.
پس  ضمن سپاسگزاری از فرستنده ضربالمثل در خواست میکنم که صورت ِ دقیق ِ ضرب المثل راجویا شود
واعلام نماید
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 6 اسفند 1392 03:19 ق.ظ