تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-139
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-139

پنجشنبه 17 بهمن 1392 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، مثل بختیاریها ، زبانزدهای بختیاریها ، ancient proverb ، زبانزد بختیاریها ، ضرب المثل بختیاریها ، ضربالمثلهای بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ، مثل های بختیاریها ، ضرب المثلهای بختیاریها ، ضربالمثل بختیاریها ، زبانزدهای بختیاری ، ضرب المثل های بختیاریها ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ،
ماهینه که نیخون بگِرِِن  دَست اِبرن ز ِدین اِگرِن
mahine ke nikhon begeren dast ebaren ze din egeren

ماهی را که نمیخواهند بگیرند ،از قسمت دُم آن را میگیرند.(تا بلغزد وفرار کند)


کنایه از :
انجام دادن ِ کاری به صورت ِ نادرست ( عمدی ومغرضانه)


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 بهمن 1392 08:09 ب.ظ