تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-131
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-131

یکشنبه 6 بهمن 1392 12:01 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، زبانزدهای بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، مثل های لری ، ضرب المثل های لری ، bakhtiarian proverbs ، bakhtiarian proverb ، proverbs bakhtiyari ، proverbs lori ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ،
تیه گرگه تَی گرگ اِسوزنی؟(گویش چهارلنگ)
tiye gorge tay gorg esuzni?
تیه کِلانه تَی کِلا اِکنی؟(گویش هفت لنگ)
tiye kelane tay kela ekani?مفهوم کنایی:
غیبت کردن از کسی نزد ِفامیلش؟


معادل فارسی:
سِر حجله نزد ِکسان ِعروس میگویی؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 9 بهمن 1392 01:16 ق.ظ