تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - یک ضرب المثل فارسی با موضوعی مربوط به بختیاری
bakhtiarian proverbs

یک ضرب المثل فارسی با موضوعی مربوط به بختیاری

شنبه 5 بهمن 1392 01:01 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، زبانزدهای بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، مثل های لری ، ضرب المثل های لری ، bakhtiarian proverbs ، bakhtiarian proverb ، proverb lori ، proverbs bakhtiyari ، proverbs lori ، proverbs bakhtiari ، زبانزد لری ، زبانزدهای لری ، ضرب المثل لری ،منبع:
middle.yasinschool.com/publishing/home


(۱) آش خوردن تو هم ، به جنگ کردن نادر می ماند

کاربرد:
 این ضرب المثل هنگامی استفاده می شود که
کسی کاری را با عجله و شتاب و بدون بررسی و برنامه ریزی انجام دهد و
 به دلیل همین بی دقتی و عجله ، دچار مشکل و گرفتاری شود.

داستان ضرب المثل:
می گویند نادرشاه با لرهای بختیاری ، درگیر جنگی شد.ابتدا آن را ساده پنداشت .به همین دلیل
، بی مطالعه و بدون برنامه ریزی و بررسی ، اقدام به حمله کرد.
 در همان نخستین مرحله ی جنگ ، نیروهایش محاصره شدند و نادرشاه مجبور به پذیرفتن شکستی سخت شد.
 نادر از میان میدان جنگ گریخت و خسته و گرسنه در کوره راه ها راه افتاد .
به خانه پیرزنی رسید.پیرزن به او پناه داد.
نادر شاه پس از کمی خواب و استراحت ، غذایی برای خوردن خواست .
پیرزن آشی راکه پخته بود ، در کاسه ریخت و برای نادر آورد.
نادر از شدت گرسنگی ، قاشق را پر از آش کرد و به دهان برد.
از داغی آش ، دهانش سوخت و فریادش به آسمان رفت.
پیرزن از دیدن حال و روز او به خنده افتاد و گفت:
« آش خوردن تو هم ، به جنگ کردن نادر می ماند»
نادر با تعجب پرسید: « چه شباهتی بین آش خوردن من و جنگیدن نادراست؟»
پیرزن پاسخ داد:
« باید آش را قاشق قاشق و از کنار کاسه می خوردی که خنکتر است .
نادر هم مثل تو ، بی توجه به قلب دشمن زد و خودش را گرفتار بلا کرد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 14 بهمن 1392 02:51 ق.ظ