تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-114+19
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-114+19

پنجشنبه 3 بهمن 1392 07:17 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، مثل های بختیاری ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، bakhtiarian proverbs ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، مثل های لری ، ضرب المثل لری ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، Ancient proverbs ، ضرب المثل بختیاریها ، ضربالمثل بختیاریها ، ضرب المثل های بختیاریها ، ضرب المثل بهداروند ، proverb lori ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، proverbs lori ، proverbs bakhtiari ، مثل های بختیاریها ، ancient proverb ،

یه جهَندَم گهدنه یه لر نونه یه ساله یه شوشتریه
ya jahndam gohden ya lor nune ya sale ya shushtarie


معنای ِ تقریبی به فارسی:
یکبار"به جهنم"گفتن ِ یک کوه نشین مساوی است با خرج ِ یکساله یک شهر نشینمفهوم کنایی:
کوه نشین به مال دنیا چشمداشتی ندارد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 18 بهمن 1392 11:26 ب.ظ