تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-114+(1)
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-114+(1)

پنجشنبه 19 دی 1392 12:02 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، زبانزدهای بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، مثل های لری ، ضرب المثل های لری ، bakhtiarian proverbs ، bakhtiarian proverb ، proverbs bakhtiyari ، proverbs lori ، proverbs bakhtiari ، زبانزدهای لری ، ضرب المثل لری ،

به زرده گهدن سیچه هَمقورو سَردی؟ گوهد:سردی ابینُم سردی نِشون اِدُم
be zarde gohden sicheh hamghoru sardi? gohd:sardi ebinom sardi neshun edom

به زرد کوه گفتند:چرا اینقدرسردی؟ گفت سردی می بینم سردی نشان میدهم

معادل فارسی: کلوخ انداز را پاداش سنگ است-

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس    تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 9 بهمن 1392 01:38 ق.ظ