تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - ضرب المثل بختیاری-114)+9
bakhtiarian proverbs

ضرب المثل بختیاری-114)+9

دوشنبه 23 دی 1392 01:06 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، بختیاری ضرب المثل ، مثل های بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ،


رووا گوهد:حالا اَر بُگوم کرُکِ بدین مو وَرگِرُم اِگن: یو سی خوس اِگو


ruva gohd:
hala ar bogom koroke bedin mo vargerom egon: yo si khos ego

کُرُک= قفسی که با چوبهای نازک میسازند-
این قفس به شکلِ استوانه است-
برای ِحمل ِ(ونه نگهداری) مرغ وماکیان در طول کوچ استفاده میشده.

وَرگِرُم=این واژه از فعل ِ "وَرگِرهدِن" آمده است-
فعلی است که مفهوم ِ"سه کار"را به طورِ همزمان در خود دارد.
(به معنای ِبلند کردن وبر دوش گذاشتن وحمل کردن است)


معنای ِ تقریبی به فارسی:
روباه گفت:حالا اگر بگویم قفس ِمرغها را به من بدهید تا کمکتان
آنرا بیاورم میگویند:این برنامه خودش را دارد...
مفهوم کنایی: فریبکارانی وجود دارند که استادِ سخنوری اند.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 12 بهمن 1392 02:38 ق.ظ