تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - به شاد باش ِ فرخنده روز بر آمدن ِ دوباره "نشریه کوهرنگ"_______
bakhtiarian proverbs


به شاد باش ِ فرخنده روز بر آمدن ِ دوباره
"نشریه کوهرنگ"

پژواک دهنده سینه های همیشه دَر درد!


قاصدک ها می آمدند
یکی پس از دیگری
وبیخبر از تو...
پرپرشان می کردم
تا عبرتی باشد برای قاصدکهای ِ فردا....

آرزومندان وچشم به راهان بختیاری بار دیگر در چشم هاشان بارقه ایی پدیدار گشت
از جنس بغض وشادمانی!

آمدند!...!
از همان جنس سادگی ِ کوههای سرفراز و
سرفرازان کوهها

و گمگشتگان ِدریاها
دیگر بار فانوس دریایی را در درخشش دیدند.

بیاین وا ناها!...!

دُرگل کِل بزنین!
دا ...تفنگُم؟!
بزن تشمال!...!