تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - گوشه ایی از درخشش ودیرینگی واژگانِ بختیاری _______
bakhtiarian proverbs