تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - درس پنجم-آیین شادمانی بختیاری(دسمالبازی)
bakhtiarian proverbs


به خاطر بسپارید که جهت چرخش ِ افراد یا همان گردونه انسانی
به سمتِ دستِ راستتان خواهد بودو
خلافِ جهتِ چرخشِ عقربه هایِ ساعت.
اگر در یک عروسی دیدید که موافق حرکتِ عقربه های ساعت میچرخند
اطمینان داشته باشید که نفراتِ اولی که اقدام به تشکیل ِ گردونه انسانی دادند
مسخره بازان ِ اَلدَنگی بیش نیستند.
همینجا لازم است بگویم که نوازنده(توشمال)با پی بردن به این مسئله
ضمنِ پایین آوردن ِ کیفیت ِ صدا
آنجا را "کور بازار" دیده
وهر چه دلش خواست خواهد نواخت(حتی آهنگ ِبندری)
ضمنا هنگام پول گرفتن چنان منتی بر صاحبِ عروسی خواهد گذاشت
که هفت قاطر ناز واَدایش رابار نخواهند کرد
همینجا هم اضافه میکنم که اگر توشمال دید که همه حرفه ایی اند
نه تنها همه هنر خود رابه نمایش خواهد گذاشت بلکه
به نوعی اورا تمکین کننده وسر به زیر خواهید یافت.
امیدوارم که نوازندگان ِبختیاری از من رنجیده خاطر نشده باشند اما
از بی انصافیِ وسو استفاده برخی از آنها
که گاها با چشمانم دیده ام- خودم راملزم به بیان ِ حقیقت میدانم.
ونیز اضافه میکنم که خود ِ توشمالها جهتِ هنرنمایی وافتخار در نوازندگیشان
وقتی به مجالس منظم بَر میخورند سنگِ تمام میگذارند.


پایانِ درس پنجم
------------
نوشته: کِل خونگ ِبیساوات