تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - یک جمله با ارزش
bakhtiarian proverbs


نیمی از حقیقت  یک  دروغ کامل است.