تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - توجه
bakhtiarian proverbsبرندگان جوایز الزامی است که : یک شماره تماس همراه ودر غیر اینصورت ایمیل خود رابنویسند.


هم تبار گرامی:
این وبلاگ جهت معرفی ونمایاندن فرهنگ دیرین واصیل بختیاری تلاش مینماید
لطفا از مجادلات قومی(در قسمت نظر ها) بپرهیزید.

جهت اعتلای فرهنگ بختیاری این وبلاگ را یاری نمایید.


گاگریو " - و"سرو"- همچنین اشعار برزگری"برزیری"-" مرثیه های عزاداری-"اشعار صیادی" سیادی-
پذیرفته نمیشوند.


ضربالمثل خود را فقط در قسمت " نظرات " بنویسید.


پس از بررسی کامل وتاییدِ (حداقل سه پیرمرد ) ضربالمثل شما نمایش داده خواهدشد.1- ضربالمثل نباید تکراری باشد.
2-  نباید در جایی چاپ شده باشد.
3-  فقط بختیاری باشد.
1:  جهت احترام به مولفین کتب ضربالمثلهای بختیاری 

از پذیرفتن ضربالمثلی که به هر طریقی ( کتاب -مجله - هفته نامه و...و...)
چاپ ومنتشر شده باشد معذوریم.
2:  ضربالمثلی که در دیگر وبلاگها باشد پذیرفته نمیشود.
3:  ضربالمثلهای تکراری حذف خواهند شد.
4:  ضربالمثلهای غیر "لری" پذیرفتنی نیستند.این وبلاگ متعلق
به هیچ دسته وگروه وبیرق وعَلََمَک وماس ما سَک و
ایسمک و ایستک و تُمبک و
فرقه وفُرغون و
وموسسه و تو اَسِسه و
پشمَک و پشتک و مَسلک و
اینور آبی و آنور آبی و
مرام و دَرام و
همجنس باز و جنس مخالف باز و
فلان گرا و
بَهمان دوست و آنتی بیستار
درد سر گرا و....ایی نیست