تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - تقدیم به کودکان ِدیارم(اما بزرگتر ها بخوانند)_______
bakhtiarian proverbs