تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری - یونه نخونی... ها!....!_______
bakhtiarian proverbs