تبلیغات
ضرب المثل های بختیـــــــا ری
bakhtiarian proverbs

با تشکر ازجناب: اسکندر آذرخش - از ایذه

چهارشنبه 5 فروردین 1394 07:43 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ،
پنجم، سره گنجم/   پنجم نجهم
panjom sare ganjom- panjom najohmمعنی زبانزد بالا را از یک کهنسال بپرسید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 5 فروردین 1394 07:48 ب.ظ

ضرب المثل بختیاری- هیرده بینه، درشت وِل کن.

جمعه 15 اسفند 1393 06:57 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، ضربالمثل های بختیاریها ، Ancient proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ،


دِز اسدخان بهداروند در پانزده کیلومتری بالای شهرستان لالی قرار دارد.
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی استان خوزستان در بازسازی ونگهداری
 این قلعه تاریخی اقدامی انجام نمی دهد.

فعالیت مــــســئولین ِ روستای ما از نظر نوع، کیفیت، کمیت، رنگ، بو ، مزه، اندازه و.... بر چند قسم میباشد.


دسته اول) مــــســئولینِ وظیفه شناس
این دسته از مــــســئولینِ وظیفه خود را خوب شناخته و آن را به جِد پیگیری نموده و انجام میدهند.
مثلا به ما فوق خود بسیار احترام نموده و
 دستورات وی را مو به مو انجام داده
و از مافوق خود به درستی تعریف و تمجید نموده و  وی را راضــــــــــــــــــــــی مـی دارند.

دسته دوم) مـــســئولینِ گرسنه
این دسته از مـــســئولینِ انسانهای بسیار زحمت کشی هستند. این دسته هرگز از تلاش باز نمی ایستند.

دسته سوم) مــــســئولینِ کـــــــنــنــده
این دسته از مـــــدیــــران، مـــــــــدیـــرانی کــــــنــنــده کار بوده
هر کاری که به دستشان رسیده وتوانایی انجام آن را داشته باشند، می کـــــــنــنــد
لازم به توضیح است چون این مـــســئولین افرادی کـــــــنــنــده و مــرد عـــمل میباشند,
هرچه دم دست ایشان نباشید بهتر است.
به جهت اینکه برای عمل وعملیاتی نمودن طرح ها، به میدانی وسیع نیاز دارند))

دسته چهارم) مــــســئولینِ پــــر کار
این دسته از مــــســـئــولین چون مدام در حال فعالیت وجنب وجوش هستند،
در دست و پای سایر مـــســئولین گیر کرده و کار خاصی از دستشان بر نمی آید!
و مدام همچون چرغ عصاری به دور خود مــــــــــی چرخند.

دسته پنجم) مــــســئولینِ بیکار
این دسته از مـــســئولین به دلیل اینکه دسته ی قبلی در دست و پای آنان گیر کرده اند,
توانایی فعالیت نداشته و به خور و خواب  و .... مشغول هستند.

دسته ششم) مــــســئــولـــینِ مــــســئــولــیـت پذیر
اینگونه مــــســئــولـــین معمولا مــــســئــولـــیــت تمامی اعمال خود و حتی زیردستانشان را به عهده گرفته و
در صورت ارتکاب اشتباه یا سهل انگاری از جانب خود یا زیردستان خود، حداقل عذرخواهی کرده و
در اکثر مواقع از سِمَت خود اســــــــتــعــفا مــــیـــکـــنـند!
(لازم به توضیح است نسل اینگونه از مــــســئــولـــینِ به دلیل
مــــســئــولـــیـت پذیری و اســــــــتــعــفا ی بیش از حد تقریبا منقرض شده است)

دسته هفتم) مــــســئــولـــین بی مــــســئــولـــیـــت
این دسته از مــــســئــولـــین تمام مــــســئــولـــیت های خود را، به برخی از نواحی بدن خود واگذار کرده و
معمولا ارباب رجوع ، کارمندان و غیره را به همان شخص فوق الذکر حواله داده و
اصطلاحا روی ایشان " دایورت "می کنند!   و خود به امور مهمتر رسیدگی میکنند!!
لازم به توضیح است، دسته هفتم به شدت در حال رشد و جایگزینی، بجای دسته ششم می باشند.

دسته هشتم) مــــســئولینِ گلِ گلاب
این دسته از مــــســئولین همه چــیــزشان درست و بیست است!
واصولا در زندگی هیچ گـــــناه و حتی کار اشتباهی انجام نداده و
حتی به انجام اشتباه نیز نیاندیشیده اند، ضمن آنکه صادقانه وبروشنی
اعتراف می کنند که: هیچ کار اشتباهی در زندگی انجام نداده اند.
   برخی
مسیولین، کاملا بزرگوارانه: خویشتن را درون این دسته قرار می دهند(*1)


دسته نهم) مــــســئولینِ کم کار
این دسته از مــــســئولین چون به "دِ شارژ" کامل نزدیک شده اند و
مدام با پیغام " لو باطری" مواجه میشوند، روی  "استند بای " قرار داشته و
از بیم اینکه کلا خاموش شوند، معمولا فعالیت خاصی انجام نمیدهند.

دسته دهم)مسئولین مسئولیت ناپذیر
این دسته مانند اسفندیار در شاهنامه شکست ناپذیر و رویین تن اند.
 افزون بر شکست ناپذیری:
مسئولیت نیز نمی پذیرند(دو گانه سوز).(*2)
پا نویس ها
.............................................................................................

(*1) و(*2): این دو گونه به طرز عجیبی توجه ما را به خود جلب کرده اند.
-  حفریات باستانشناسی وگمانه زنی ها نشان از آن دارد که این دو گونه در اصل یکی هستند.

-  کارشناسان معتقد اند که چای خوردن این دو دسته از مدیران ومسئولین، آنهم در پشت میز،
یکی از منابع سرشار،  برای گسترش روحیه نشاط در جامعه می باشد.

-  به گفته برخی دانشمندان، این دو دسته توانایی ویژه ایی در ندیدن یک " کوه" یا " دِز" را در خود دارند،
دیگر توانمند ی های این دو دسته، همچنان در پرده و نامکشوف مانده است.

-  یافته های دیگر حاکی از آن است که:
ضرب المثل بختیاری" هیرده بینه درشت وِل کن " از تهاجمات فرهنگی بیگانگان بوده،
لذا این ضرب المثل را نیز می توان نادیده گرفت.
بنابراین همچنان باید به موضوعاتی مانند نمایشگاه جاجیم شناسی
نمایشگاه ساخت سبد از نی، نمایشگاه حصیر بافی ودیگر موضوعاتی از این قبیل پرداخت.
همچنین" کبکی که سرش را زیربرف نموده بود"، نیز شایعه ایی بیش نیست.

- آگاهان محلی اذعان می دارند که : " پناه بر سیگار "


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 فروردین 1394 12:10 ق.ظ

با سپاس از :جناب علی حسین بخشی

جمعه 8 اسفند 1393 10:34 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: Ancient proverbs ، old proverbs ، ancient proverb ، مثل های لری ، زبانزد لری ، زبانزد لری ، زبانزد لری ، زبانزد لری ، ضرب المثل بهداروند ، ضرب المثل های لری ، ضرب المثل های لری ، ضرب المثل های لری ، ضربالمثلهای بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ،

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 10 اسفند 1393 09:21 ب.ظ

ضرب المثل های بختیاری

دوشنبه 26 آبان 1393 06:58 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ،لطفا چند لحظه صبرکنید تا تصو یر دانلود شود.
چند لحظه صبرکن


دَست به دِلِت اِنُم، پا به خِرِت اِنُم

dast be delet enom  pa be kheret enom

کنایه ایی بر:

با حرف های طعنه آمیزت داری منو خفه می کنی!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1 فروردین 1394 10:48 ب.ظ

با سپاس از: مهندس پوریا خدری

سه شنبه 20 آبان 1393 03:40 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، مثل بختیاریها ، ancient proverb ، زبانزد بختیاریها ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، proverbs bakhtiyari ، زبانزد لری ، proverbs lori ،


هره اِیارم، گانه نی   گانه اِیارم هَره نی

hare eyarom gane nid   gane eyarom hare ni

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 آبان 1393 01:03 ق.ظ

با سپاس از: جناب بهزاد جباری - از: ایذه

پنجشنبه 8 آبان 1393 10:12 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ،


هوکه دستِس نَسوهدِه، نه خِریده نه فُروهده

hoke dastes nasohde, na kheride na forohde

کسی که زحمتی نکشیده است،نه سودی کرده است ونه ضرری.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 9 آبان 1393 09:43 ب.ظ

با سپاس از: مهندس محمدرضا کرم نیا - کاندید محترم شورای شهر اهواز

پنجشنبه 1 آبان 1393 10:10 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ،

کاخدا وِردی، چه دِرَوُردی
ka khodawerdi ,che derawordi

کنایه ایی از:
سرانجام، چه بهره ایی از انجام این کار گرفتی؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1 فروردین 1394 10:49 ب.ظ

باسپاس از وبلاگ: http://z00kamyab.blogfa.com

پنجشنبه 1 آبان 1393 02:16 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ،
هَر کی هَر چی به شیر اَوُرده، به گور اِبَرِس

harki harchi be shir aworde, be gur ebares


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1 فروردین 1394 10:49 ب.ظ

باسپاس از: جناب حسین خدری میرکاید

چهارشنبه 23 مهر 1393 09:07 ب.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، مثل بختیاریها ، ancient proverb ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ،به میش اِگوه بجه، به گرگ اِگوه دُمبَسه بکن
be mish ego bejeh, be gorg ego dombase bekan

به میش می گوید: فرار کن، به گرگ می گوید: دنبه اش را بکن.

(اشاره ایی است به: انسانهای فتنه گر)


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1 فروردین 1394 10:50 ب.ظ

باسپاس از جناب "مرز"

چهارشنبه 16 مهر 1393 01:13 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ، مثل بختیاریها ،
dasti ke bu khin zes nia kas zes nitarse

دَستی که بو خین زس نیا کس زس نیترسهدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 1 فروردین 1394 10:50 ب.ظ

با سپاس از جناب خرم سعیدی-پژوهشگر وشاعری از ایذه

شنبه 28 تیر 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ،درختی که ثُمَر نَداره بَرد بِس نی وَنِن


derakhti ke somar nadare bard bes ni wanenدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 9 آبان 1393 09:47 ب.ظ

با سپاس از :جناب خرم سعیدی- پژوهشگر وشاعر گرانمایه ایذه

جمعه 27 تیر 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، ضربالمثل های بختیاریها ، مثل بختیاریها ، ancient proverb ، زبانزد بختیاریها ، ضرب المثل بختیاریها ، زبانزدهای بختیاری ، ضربالمثلهای بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ، مثل های بختیاریها ، ضرب المثلهای بختیاریها ، ضربالمثل بختیاریها ، ضرب المثل های بختیاریها ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، ضرب المثل های لری ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ،
 نه هَری به قاِفله دارم، نه باری به آسیو

na hari be ghafele darom ,na bari be asiawدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 9 آبان 1393 09:46 ب.ظ

ضرب المثل های بختیاری-136

سه شنبه 27 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، زبانزد بختیاری ، مثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاریها ، ضربالمثل بختیاریها ، old proverbs ،

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 27 خرداد 1393 10:21 ب.ظ

از جناب " فیروز مقامی " فرستنده این زبانزد تشکر می کنم

یکشنبه 25 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضرب المثل قدیمی ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ، bakhtiarian proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، ضربالمثل های بختیاریها ،

هوکه اِخو دِندوناته بِشماره ،پیشاپئیش گورته کنده.

ho ke ekho dendunate beshmare, peishapesh gurete kande

برداشت اول:کسی که میخواهد زیر وبم شخصیت اَت را دَر آوَرَد، تصمیم به قتلت دارد.
برداشت دوم: کسیکه بخواهد تورا بکُشد ،ابتدادر جستجوی نقاط ضعف تو خواهد بود.
برداشت سوم: دشمن، بدون تحقیق درباره تو، سراغت نخواهد آمد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 مهر 1393 01:10 ق.ظ

فرستنده: کیومرث مرداسی

جمعه 23 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، old proverbs ، ضرب المثل قدیمی ،.................................................................................................................................................................................هرکی سینِس پُره دَرده، دِلس وا ایل اِگرده!
har ki sines pore darde , deles wa eyl egarde
آنکس که سینه ایی پُر درد دارد، قلبش به همراه ایل ، در ییلاق وقشلاق و جابجایی است.
برداشت اول:غمخوارِ واقعی ایل، نه تنها از خودِ ایل است، بلکه از مُرفَه های بی دردِ درونِ ایل هَم نیست.
برداشت دوم: از فامیلهایت ،آنکسیکه در نقطه ایی دور به غریبی رفته است دوستدا ر واقعی ایل است و
هر کجا که باشد، قلبش به همراه ایل (که به گرمسیر وسرد سیر میروند) جابجا میشود.
برداشت سوم:امکان ندارد کسی ایل را دوست داشته باشد، اما شخصی "شاد" باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 مرداد 1393 01:12 ق.ظ

ضرب المثل بختیاری

پنجشنبه 22 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،درختی که در بیابان میرو ید،
میوه اش کوچکتر است و مفیدتر ،
 خارهایش بیشتر است وایستادگی اش در برابر بادهای سخت، بیشتر!
تنهایی اش،  استوارترش میکند!
 غمبار،   غر یبه ایی در همسایگی شنزار...!
   

کُره خو مال سی چِنِسه ،کُره لیش مال سی چِنِسه
kore khu mal sichenese kore lish mal sicheneseدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 خرداد 1393 04:18 ب.ظ

با سپاس از جناب خرم سعیدی- ضرب المثل بختیاری

جمعه 16 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ،

هَستِ بَنی به کُمه زَنی
haste bani bekome zani

کنایه از:آنچه ناکافی باشددیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 خرداد 1393 11:43 ب.ظ

کشک

شنبه 10 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،ضرب المثل بختیاری:
دو کِلا جنگ اِکنن سَره کشکِ مردُم  ، دو کِلا جنگ نکنین خوم کشکه خَردُم.

زِ روز ِ اَوَله خُدا ،راست دیار بی

دُرُه* هم دیار بی، چیناکه رَخت* نداشت

لُر هم دیار* بی.

دُرُه رَخت که نداشت، هَمه اِیَشنیدِنِس*

یَه رو راست رَه به مَلَه

رَختانه کَند

وَست مِنِه اَو

دُرُه هَمُ چُ بی، اَما خُنه اِشکار نَکِرد

تا راست یَه "سَر زیر اَوی" رَهد*

دُرُه، پاوَر چین پاوَرچین، رَه ،رختا راسته نِه دُزید

رَختا راستِ نِه کِرد به وَر

راست زِه مِنه اَو دِروَی

هرچه گشت رختاسه نَجُست.

ز ِ او روز به بَِهد،

راست ،دیاری زِس نید ، چیناکه رَخت نداره،شرمِس اِبو بیا مِنه مَردُم

دُرُه اَما، رختا راست به وَرِس، هر جا اِرَسه اِگو مو راست اُم!

مَردُم هَم دی باوَرسون اَویده بی که هِمیو اِلَ ن ،راسته!

یَه رو دُرُه رَهد به بیشه ، راست   دُرُهنه دید:

 زِ پُشتِ گِچِل* گوهد:

رَختامه بِده! خوتَم* دونی که رَختا زِ تو نیدِن!

دُرُه گوهد:رختا زِ تو هَم نیدن!

رختا زِ لُرِن! تو زِ لُر دُزیده بیدیسون!

مو اِدونُم چه اِگوم

تو هَم اِفَهمی مو چه اِگوم!

لُر زِ راست هَم ،راست تَره!


هَنی هَم دُرُه ،رَختا راست به وَرِسِن، اُ اِگرده مِنه مَردُم...!


----------------

 اِ یَشنیدِ نِس= می شناختندش- او را می شناختند
دیار= معلوم
دُرُه= دروغ
سَر زیر اَوی رَهد= سر زیر آبی رفت - سرش را زیر آب کرد-(حالتی در شنا)
گِچِل= درختچه کوچک بلوط
رَخت =لباس
چیناکه= زیرا که
وَست= افتاد -(خود را به درون آب انداخت)
مَلَه= شنا
خُوتَم= خودت هم

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 خرداد 1393 05:21 ق.ظ

با تشکر از: سهراب فرهادی بیرگانی

جمعه 9 خرداد 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،هوکه ایله اِخواست، وا دِله پُر دَرد مُرد.

hoke eyle ekhast, wa dele por dard mord

کسی که  واقعا ایل را دوست داشت ، با قلبی غمگین مُرد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 25 خرداد 1393 11:43 ب.ظ

مطلب رمز دار : لیست برندگان جوایز-لطفا پسوردی که برایتان ارسال شده، را وارد کرده، و از جایزه خود مطلع شوید.

جمعه 2 خرداد 1393 05:10 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 15 اسفند 1393 12:12 ب.ظ

با تشکر از کیکاوس بهداروند

جمعه 26 اردیبهشت 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ancient proverb ، زبانزدهای بختیاری ، ضرب المثل های بختیاریها ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ، زبانزدهای لری ، proverbs bakhtiari ، ضرب المثل لری ،

ضرب المثل بختیاری:

پَمَر رگ اِره به کوری؟
بزرگترین سر مایه اعتماد به نفس است.


یَه مُرغی بی قََلوه فیت فیت اِکِرد


مُرغ ِ کاریاتی زِ کُلُنگ چی رَه با لا...


رَه تا رَِسی به لونَی دال


چار هایه زِدال دید


یکی نِه دُزید...


زِ کُه اُوَی بِ لَم


هایه کِنه ناها هَمُچُ...


نَونِست واس چه وا کُنه...


یَه مرغه دی رَه خَوسی سَره هایه...


تا یه ماه بَهد یَه تیلی ز ِ هایه دِروَی


مُرغ شَوَندِه روز به تیل اِگُد:


نَ کِ رووانه دیدی واستی سَره جات


نَ کِ کِرمِنه دیدی اَمونس دی...


نَکِ اَفتَو دَرَو نیای به مال...


نَکِ بالُنده مِنِه آسمون بِوینی بالاس واز ودِراز..اَما نَجِهی...


تیل دی گپ اَوی


چونو که ز مرغ گفتر اَوید


چونو که بالاس سیاه ودراز...


تیل دی زِ مرغ گفتر اُ گفتر تر اَوید...


اَمامرغ هَی هِمینونه سی تیل اِگود...


نَ کِ رووانه دیدی واستی سَره جات


نَ کِ کِرمِنه دیدی اَمونس دی...


نَکِ اَفتَو دَرَو نیای به مال...


تا یه روز تیل ِ ز ِ مُرغ گفتر گوهد:


هَمو چنه مِنه آسمون؟


هَمو کِ هَی دِر اِخوره....


مرغ گوهد: هو داله...


بی حریفِ مِنه آسمون!


مرغ اِخوره...


تیل اِخوره...


تیل ِ ز ِ مُرغ گفتر گوهد:


مو هم اِخوم جوره هو بالامه واز کنُم...


مو هَم اِخوم جوره هو بال ِ آسمون دِر بخورم...


هر روز همینونه گوهد و گوهد تا یَِه روز مُرد!


هیچ وَقت هَم بال نَزَی ...


هیچ وَقت هم نَرَهد به آسمون...


چیناکه هَی بِس اِگوهدِن: تو مرغی!


تو نتری!


راستِس یو بی که تیل ِ ز ِ مُرغ گفتر ، دال بی!


اَما بَس که بِس گوهدِن: تو مُرغی!


تو نتری! خوسم باوَرِس اَویده بی!

---

آدینگل ِ زیادی هِدِن که دالِن ! نه مرغ!


اَما بسکه بِسون گودِن: تو نتری!


اونو، جوره تو نیدِن!


اونو، زِ ...ایما بهترونن!


خوسونم باورسون اَویده!.. که مُرغِن!------------------------------------
دال= عقاب
کلنگ چی= قله ایی بسیار نزدیک به زرد کوه بختیاری
قَلوه= بسیار
چیناکه= زیرا که
فیت فیت= فضولی بیش از حد
هایه= تخم
تیل= جوجه
آدینگل= انسانها
نتری= نمیتوانی
اَویده بی= شده بود
بالُنده= پرنده
دِر بخورم=بچرخم
نَجِهی=فرار نکنی
رووا=روباه
گفتر= بزرگتر
شَوَندِه روز=شبانه روز

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 7 خرداد 1393 02:10 ق.ظ

001

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 12:21 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، مثل بختیاریها ، زبانزدهای بختیاریها ، ancient proverb ، زبانزد بختیاریها ، ضرب المثل بختیاریها ، مثلهای بختیاریها ، ضرب المثلهای بختیاریها ، زبانزدهای بختیاری ، مثل های بختیاری ، زبانزد بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، proverb lori ، ضرب المثلهای ناب بختیاری ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، بختیاری ضرب المثل ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، proverbs bakhtiyari ، مثل های لری ، زبانزد لری ، proverbs lori ،

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 01:23 ق.ظ

002-ضرب المثل های بختیاری

شنبه 6 اردیبهشت 1393 12:25 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 01:50 ق.ظ

ضرب المثل های بختیاری-004

جمعه 5 اردیبهشت 1393 12:29 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، ضربالمثل های بختیاریها ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ، old proverbs ،
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 01:26 ق.ظ

ضرب المثل های بختیاری

دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 12:23 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،مفهوم تصویر بالا با یک ضرب المثل بختیاری مرتبط است ارسال کنید و جایزه بگیرید.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 07:34 ب.ظ

ضرب المثل بختیاری-114+12

شنبه 30 فروردین 1393 12:25 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، زبانزدهای بختیاری ، مثل های بختیاری ، ضرب المثل بهداروند ، ضربالمثل بختیاری ، ضرب المثل قدیمی ، bakhtiarian proverbs ، bakhtiarian proverb ، ضرب المثل های لری ، مثل های لری ، proverbs bakhtiari ،
بهر کُن بهر نَداره
bahr kon bahr nadare

کسی که تقسیم میکند نباید ذینفع باشد

 متاسفانه این ضرب المثل بسیار ناجور به چاپ رسیده ست
 (با معنی ِ کاملا معکوس)

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 27 اردیبهشت 1393 01:34 ق.ظ

ضرب المثل های بختیاری

شنبه 30 فروردین 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،

اگوی جند ِ باله غاشه

eguy jende bale ghashe


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 فروردین 1393 01:49 ق.ظ

ضرب المثل های بختیاری

شنبه 30 فروردین 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ، Ancient proverbs ،
کا نداشت  یه چی داشت

ka nadasht ya chi dashtدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 فروردین 1393 01:42 ق.ظ

با تشکر از محمد علی بهداروند

پنجشنبه 28 فروردین 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: ضرب المثل های بختیاری ، Ancient proverbs ،
تصویر زیر با یک ضرب المثل بختیاری مرتبط است


بیو به کولم پات پتیه.(برنده جایزه علی میرزا  داودی- ایذه)
biyav bekulom pat patiye


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 30 فروردین 1393 01:31 ق.ظ

...................

چهارشنبه 20 فروردین 1393 12:00 ق.ظ

نوشتاری از : کِل خو نگ بیساوات
فرستاده شده در: bakhtiarian proverbs ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ، ضرب المثل های بختیاری ،


منبع عکس: آشپز آنلاین

تصویر بالا با یک ضرب المثل بختیاری مناسبت دارد. ارسال کنید وجایزه بگیرید.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 مهر 1393 01:13 ق.ظباقی سون : 5 1 2 3 4 5